Pojezierze suwalskie

Suwalszczyzna jest znana w całej Polsce przede wszystkim jako krajowy biegun zimna. W tym rejonie niezwykła jest zwłaszcza przyroda, Cisowa Góra, jezioro Hańcza, jezioro Wigry. Zadziwiająca jest także kultura pogranicza. Zwiedzanie Pojezierza Suwalskiego można rozpocząć od bardzo małej wsi Rapa, która należała kiedyś do barona Friedricha von Farenheid. Był on miłośnikiem egiptologii i wpadł na pomysł wybudowania tu rodzinnego grobowca właśnie w formie piramidy. W latach 1811-1849 w grobowcu tym spoczęło siedmioro członków jego rodu. piramida ta została zdewastowana w czasie II wojny światowej i niestety niszczeje do dnia dzisiejszego.

Suwalski Park Krajobrazowy to najstarszy tego rodzaju park w Polsce.Powstał w 1976 roku, aby chronić młody krajobraz polodowcowy. Pomiędzy licznymi morenowymi wzgórzami położone są tutaj doliny wartkich rzek, a także jeziora o nieregularnej linii brzegowej. Cisowa Góra (256 m n.p.m.), zwana suwalską Fudżijamą oraz wzgórze koło Smolnik to dwa najlepsze punkty widokowe na całą okolicę. Niezwykłym miejscem całego parku jest jezioro Hańcza, będące najgłębszym jeziorem w Polsce. Jego dno opada na głębokość 108,5 metrów. W parku znajdują się także dwa głazowiska: Bachanowskie oraz Łopuchowskie. Wykorzystywane są obecnie jako pastwiska.

Suwałki to przepiękne miasto z pogranicza kultur, z którego pochodziła Maria Konopnicka. Obecnie w domu jej narodzin działa muzeum. W mieście znajduje się zespół cmentarzy. Na terenie miasta znajduje się także część rezerwatu archeologicznego "Cmentarzysko Jaćwingów". Rezerwat ten chroni las, a także umiejscowione w nim kurhany z II-V wieku, a więc groby z ułożonych warstwami kamieni. W Suwałkach można także odbyć edukacyjne spacery po mieści, dzięki którym poznaje się historię oraz architekturę tego wspaniałego miasta.

Autor