Ostrów Tumski we Wrocławiu

Ostrów Tumski to ta część miasta gdzie jest najwięcej budynków sakralnych, kościołów i innych tego typu budynków. Najczęściej znajduje się on w okolicach dorzecza rzek i jezior. Wrocławski Ostrów Tumski należy do jednych z najstarszych fragmentów miasta Wrocławia. Właściwie dzięki temu, że rzeki Odra, Widawa, Ślęza i Oława utworzyły niejako ciąg wysp można powiedzieć, że w zasadzie dlatego ulokowano tutaj Ostrów Tumski.

Pierwsze wzmianki o tych terenach sięgają X wieku, a nawet okresu wcześniejszego, kiedy to na tych terenach, w czasach pogańskich zamieszkiwały ludy Ślężan. Następną grupą zamieszkującą obszar Ostrowa Tumskiego byli Piastowie, a dopiero od kiedy doszło do założenia biskupstwa w XI wieku, tereny te zostały przejęte przez osoby związane z Kościołem katolickim. Do dnia dzisiejszego zachowały się piękne budowle z okresu wielu epok przedstawiające kościoły, budynki sakralne. Architektura sakralna, którą można tutaj podziwiać dotyczy najważniejszych epok, kiedy tworzyli najsłynniejsze postaci ze świata architektury.

Do najważniejszych i najcenniejszych obiektów Ostrowa Tumskiego zaliczamy katedrę św. Jana Chrzciciela, która powstała w czasach gotyku. Turyści, którzy odwiedzają to miejsce nie powinni narzekać, bowiem można je zwiedzać przez cały dzień, a w nocy obiekt ten wygląda wspaniale. Trzynastowieczne prezbiterium robi bardzo duże wrażenie, a najpiękniejszą kaplicą na tym terenie jest kościół św. Elżbiety, który należy do okresu baroku. Kolejne godne polecenia miejsca to ogród botaniczny, muzeum przyrody gdzie można zaobserwować bardzo wiele niesamowitych roślin oraz muzeum archidiecezjalne, kościół św. Marcina i kolegiatę św. Krzyża. Są to doskonałe przykłady na zagospodarowanie terenów sakralnych.

Autor